Jastrychy anhydrytowe Alfa Floor są idealnym podkładem podłogowym zarówno w budownictwie
jednorodzinnym jaki i w budownictwie użyteczności publicznej.
Wysoki współczynnik przenikania ciepła oraz płynna konsystencja sprawia, że posadzka idealnie współgra z niskotemperaturowym ogrzewaniem podłogowym.

 

alfl

 

OPIS PRODUKTU
ALFAFLOOR to płynny jastrych anhydrytowy, przygotowywany na budowie bezpośrednio przed wypompowaniem z grupy CAF, zawierający w swoim składzie siarczan wapnia oraz dodatki
( woda, kruszywo i uplastyczniacze). Klasyfikacja wg PN EN 13813: CA-25-F5.

 

CHATAKTERYSTYKA PRODUKTU
– Doskonałe parametry wytrzymałościowe od 20 -40 MPa – bardzo niski skurcz podczas wiązania co jest bardzo ważne przy   kładzeniu potem różnych okładzin np. kamienia czy płytek – bo eliminuje pęknięcia i tzw. łódkowanie posadzki.
– wysoki współczynnik przenikania ciepła (1.8-2.0 W/Mk) oraz mała bezwładności ogrzewania podłogowego, płynna konsystencja produktu idealnie otula elementy grzewcze.
– skrócenie czasu nagrzewania posadzki w stosunku do posadzek tradycyjnych
– samopoziomujące powierzchnie są idealnie gładkie i równe
– grubośd całkowita wylewki od 3,5 cm co powoduje:
– mniejszy ciężar właściwy podłogi
– zmniejszenie zużycia materiałów
– przyśpieszenie czasu uzyskania zadanej temperatury
– możliwośd wykonania dużych powierzchni bez nacięd dylatacyjnych – zwiększona elastycznośd produktu, umożliwia   wykonywanie  dużych powierzchni bez nacięd dylatacyjnych.
– powierzchnie ogrzewane 300m2
– bez ogrzewania podłogowego 900m2
– przyśpieszenie dalszych prac wykooczeniowych
– możliwośd użytkowania po 2 dniach.

rfrf