Nasza firma wykonała instalacje ogrzewania podłogowego w obiekcie o przeznaczeniu rekreacyjno-sportowym o powierzchni 900 m2. Zaprojektowaliśmy w całości instalację ogrzewania podłogowego i ją wykonaliśmy w systemie rur pex al pex.

Budynek
Obiekt o przeznaczeniu rekreacyjno-sportowym 900m2

Instalacja CO
W całości ogrzewanie podłogowe 800m2
3 obiegi grzewcze

Rodzaj żródła ciepła
Kaskada powietrznych pomp pompa ciepła

Zdjecia z realizacji:

asx    ecew

crcrc    ewc

eeee

ewc    fcfc

rdwse    rwc

rfr