Na instalację ogrzewania podłogowego w systemie  rur firmy Tweetop udzielamy 10-letniej gwarancji, która jest ubezpieczona na kwote 4 mln   PLN w TUiR Warta

Warunki udzielenia 10 letniej gwarancji

Firma TweeTop udziela na system rurowy 10-letniej gwarancji , a także zapewnia ubezpieczenie systemu do kwoty 4 mln PLN w TUiR Warta. Polisa ubezpieczeniowa wydawana jest na podstawie umowy pomiędzy TUiR Warta i Tweetop Sp. z o.o. , na konkretny obiekt, na którym zastosowano produkty Tweetop. Polisa posiada indywidualny numer oraz informacje o beneficjencie ewentualnego odszkodowania (inwestorze zadania). Wszelkie koszty związane z wydaniem polisy ponosi Tweetop Sp. z o.o.

Aby uzyskać polisę należy wypełnić następujące warunki:

  • Instalacja musi zostać wykonana przez firmę przeszkoloną przez Tweetop Sp. z o.o.
  • Dokumentacja projektowa musi być zgodna z obowiązującymi normami i wytycznymi projektowymi.
  • Próba szczelności musi być przeprowadzona w zgodzie z obowiązującymi normami i wytycznymi, a protokół z próby winien zostać załączony do wniosku o wydanie polisy

Nasza firma jest autoryzowana firmą instalacyjną, która może udzielać gwarancji na system instalacyjny firmy Tweetop

222