Wszystkim naszym klientom zapewniamy profesjonalny serwis ogrzewania podłogowego

rrr

Jeżeli ogrzewanie podłogowe nie grzeje  to znaczy że może być „zamulone” i należy wyczyścić odpowiednio każdą pętlę wraz z pełnym odpowietrzeniem.

 
Odpowietrzanie układu
Powietrze w instalacji zakłóca nie tylko pracę podłogówki, ale jest niepożądane w całej instalacji c.o. ponieważ powoduje korozję. Powstałe produkty korozji mogą krążyć w instalacji i osadzać się np. w zaworach regulacyjnych, utrudniając przepływ wody. Długotrwałe procesy korozyjne mogą prowadzić do niedrożności lub nawet perforacji elementów instalacji. Dlatego jeśli tylko jest taka możliwość, powietrze z instalacji należy jak najszybciej usunąć.

 122

Czyszczenie chemiczne
Inhibitor korozji to środek chemiczny hamujący przebieg procesów niszczenia materiałów instalacji.Inhibitory mogą zmniejszać szybkość postępowania korozji poprzez tworzenie warstwy ochronnej na powierzchni metalu, nie usuwając jednak powstałych przed ich użyciem skutków korozji – rdzy i osadu. Do oczyszczania instalacji z tego typu zanieczyszczeń służą inne środki chemiczne
Dzięki takim zabiegom efektywność ogrzewania podłogowego wzrasta  do 25% !
dw