Wykonaliśmy kompleksowo instalacje ogrzewania podłogowego w Kościele o powierzchni dolny i górny kościół 2000m2. Zaprojektowaliśmy  instalację i ją wykonaliśmy w systemie rur pex al pex firmy Wavin

Budynek
Obiekt sakralny Kościół  2000m2

Instalacja CO
W całości ogrzewanie podłogowe 1500m2

Rodzaj żródła ciepła
Gruntowa  pompa ciepła

 

Zdjecia z realizacji:

1    2

6    7

8    9

11    12

qq

17    19

14

15

16