Wykonaliśmy kompleksowo instalacje ogrzewania podłogowego w Kościele o powierzchni dolny i górny kościół oraz parafia 2800m2. Zaprojektowaliśmy w całości instalację ogrzewania podłogowego i ją wykonaliśmy w systemie rur pex al pex firmy Wavin

Budynek
Obiekt sakralny Kościół 2800m2

Instalacja CO
W całości ogrzewanie podłogowe 2400m2
3 obiegi grzewcze
Główny Kościół,dolnykoścół, parafia

Rodzaj żródła ciepła
Gruntowa pompa ciepła

Zdjecia z realizacji:

12w

deded    2122

3qa

2122    12122

131dd

3eqw    3ewrcc

3ewx

3rew    3ws

3ewqd