Maty kapilarne BEKA są całkowicie odporny na korozję, zapowietrzenie oraz zapchanie systemu. Nie powstaje rdza ani osady. Przed oddaniem do użytku, sprawdza się szczelność systemu.
Ogrzewanie i chłodzenie matami kapilarnymi BEKA charakteryzuje się bardzo równomiernym rozkładem temperatury w całym pomieszczeniu.
Do pokrycia mat wystarczy wylewka cementowa o grubości 1 cm,przez co reakcja systemu jest błyskawiczna.
Nie muszą ogrzewać grubej warstwy betonu, co ma miejsce przy standardowym ogrzewaniu podłogowym.
Czas nagrzania tradycyjnej podłogówki – około 3 godzin, a mat kapilarnych około 15 minut.
Promieniowanie termiczne oddawane z mat odczuwa się natychmiast (przy ogrzewaniu tradycyjnym konwekcyjna musi nagrzać powietrze, które musi rozpocząć cyrkulację, może to trwać do 3 godzin).
Generowane ciepło z mat kapilarnych BEKA nie wywołuje ruchu powietrza, w rezultacie eliminuje rozprzestrzenianie się kurzu.

e3ee

Zastosowanie mat kapilarnych jest idealnym rozwiązaniem dla osób cierpiących na alergie, ale również dla osób narażonych na przebywanie w pomieszczeniach zakurzonych.
Nie mają miejsca ruchy konwekcyjne powietrza, a to ogranicza rozprzestrzenianie się kurzu, żerujących na nim roztoczy oraz innych alergenów.
Coraz częściej ogrzewanie płaszczyznowe stosuje się w domach jednorodzinnych oraz szpitalach, sanatoriach i tam, gdzie obowiązują zaostrzone normy czystości. Występuje tu
naturalna zasada działania promieniowania ciepła lub chłodu, co daje jednolity rozkład ciepła w całym pomieszczeniu. Maty nie powodują wysuszenie powietrza oraz dodatniej
jonizacji powietrza. Brak unoszenia się kurzu i alergenów. Generowane ciepło nie wywołuje ruchu powietrza, w rezultacie eliminuje rozprzestrzenienie się kurzu.

Ważnym aspektem jest także możliwość szybkiej naprawy systemu ogrzewania w przypadku przebicia bądź uszkodzenia. Ponieważ rozszczelnienia się wtedy jedna z wielu kapilar, czyli niewielka część całego układu, możliwe jest przeprowadzenie naprawy punktowej. Co ważne, cały system nadal działa.

Więcej informacji o matach kapilarnych znajdą państwo na naszej stronie internetowej
www.matykapilarne.pl
logo